Over amazing grazing

De weidende koe is een Nederlands icoon. Beeldbepalend voor de Nederlandse melkveehouderij en van groot belang voor haar maatschappelijk draagvlak en de afzet van zuivel. De trend is echter dat weidegang afneemt door automatisch melken, schaalvergroting en nadruk op hoge efficiëntie. Het project “Amazing Grazing” wil deze opstaltrend keren. Lees meer.

Deelnemers

Veel geleerd in amazing grazing 1.0

Het project Amazing Grazing 1.0 is op 10 december 2015 afgesloten met de betrokken melkveehouders en onderzoekers. Projectleider Paul Galama heeft een overzicht gegeven van hetgeen we gedaan hebben. De melkvee-houders hebben een ballon opgelaten met een boodschap. Het vervolg Amazing Grazing 2.0 vanaf 2016 is minder ‘amazing’ en meer gericht op korte termijn impact.

Lees verder

nieuwe kennis over meten grasvoorraad en grasgroei

De kennis van melkveehouders, onderwijs en adviseurs is samengevat in een e-book.

Lees verder